לחשוב על רעיון לעמודה זאת, להחליף את התפריט במשהו אחר

תפריט ראשי

הכי פופולרי

עמדת מכירה מושלמת שכוללת את כל הציוד הנלווה הנדרש ...

1הקדמה

האתר בכתובת: www.point-of-sale.co.il שנקרא "מרכז הקופות הארצי" (להלן "האתר") מברך את מבקריו וגולשיו ומודה על כך שמצאו עניין בתוכן, במידע ובנתונים המוצגים.המידע והתוכן המובאים בפניכם הינו פרי עבודת ליקוט נתונים מהספקים המובילים בישראל בתחום הקופות לעסקים. האתר מכיל מידע רב בכל הנושאים הקשורים לקופות ולאביזרים נלווים לקופות ועסקים, כמו כן האתר מכיל מדריכים ומאמרים לשירות הגולש באופן חופשי ולידיעה בלבד. כל החומרים הכתובים כפופים לזכויות יוצרים ו/או לבעלי האתר. המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך פונה לשני המינים יחד

2התוכן

תוכן האתר המובא בפניכם מבוסס על מידע ונתונים מהחברות המוצגות באתר. כל המידע והנתונים לרבות דפי מידע, טבלאות, נתונים טכניים וכל המשתמע והקשור לקופות באופן ישיר או עקיף הינו תוכן שבאחריות החברה המשווקת / מוכרת / מייצרת / מפתחת את הקופות / הציוד / האביזרים הנלווים וכל פריט או נתון הקשור, הינם באחריותם הבלעדית. בעלי האתר www.point-of-sale.co.il אינם אחראיים לשום מידע כתוב או מוצג במישרין או בעקיפין או שמשתמע מהדברים, ומתנערת מכל אחריות או נזק שייגרם בהווה או בעתיד.בנוסף בעלי האתר לא ישאו אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על הקמת עסקים או עסקים קיימים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. כל התכנים כולם לוקטו ומוצגים באתר על ידי בעלי האתר המקור לכל התכנים הוא מהחברות היצרניות, החברות המשווקות, החברות המייבאות. בעלי האתר עושים מאמץ רב על מנת לעבד ולהציג את החומר בדיוק רב ככל האפשר אך יחד עם זאת יתכן כי בתהליך העיבוד של הנתונים נפלו או יפלו טעויות, במידה ואתה או מטעמך עושים שימוש במידע כל שהו המוצג באתר מחובתך לבדוק זאת ולאמת מול החברה המשווקת את אמיתות הדברים. וכל שימוש בתכנים אלו הם על אחריותך הבלעדית ולא תוכל לתבוע או להתלונן או לטעון בעניין נתונים אלו.

3קניין רוחני

כל הזכויות של הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, שמוצגים באתר האינטרנט www.point-of-sale.co.il – לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של www.point-of-sale.co.il או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות, בכתב ומראש. שמה של www.point-of-sale.co.il, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של www.point-of-sale.co.il.

4הצהרת אי שייכות

האתר אינו משתייך לאף חברה המייצרת קופות לעסק או אביזרים נלווים, לרבות: קופות רושמות, קופות ממוחשבות, קופות ניידות, סורקי ברקוד, מדפסות טרמיות, משקלים אלקטרוניים, משקלים ממוחשבים, מגירות כסף או כל מוצר, אביזר או תוכנה אחרת הקשורה לתחום הקופות לעסקים בין אם באופן ישיר או עקיד או כל דרך אחרת. כלומר האתר פועל באוביקטיביות עפ"י שיקול דעת של מפעיל האתר.